Läran om mynt och medaljer

SAMLING MYNT och MEDALJER, 65 stycken, främst Sverige.

Läran om mynt och medaljer
Benämningen klave har uppkommit av att det funnits halvrund och starkt stiliserad sköld avbildad, som till formen påminde om en kreatursklave, och kronan och klaven är avbildad på samma sida på alla mynt (utom på 1-öres mynt i koppar på 1700-talet då det är klave på ena sidan