Obszary chronionego krajobrazu

jaktrafic.org - wykaz przyrody chronionej z województwa.

Obszary chronionego krajobrazu
Obszary Chronionego Krajobrazu zajmują łączną powierzchnię 7431 ha nadleśnictwa, co stanowi 41 % całkowitej powierzchni zarządzanej przez nadleśnictwo. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber utworzony na podstawie rozporządzenia nr 157 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego