Høiriisgårdsvej 66 8220 brabrand

Vores historie Arkiv - Vores Brabrand.

Høiriisgårdsvej 66 8220 brabrand
Laskedalen 103, 8220 Brabrand ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav. Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte trekanter.